Un Zippo dans Gelatin Silver,Love » Blog de PasTis

 Un Zippo dans Gelatin Silver,Love

12/11/2010

 

Gelatin Silver, Love
(Zerachin shirubâ love)
2009, de Kazumi Kurigami,
avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa,
Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

Gelatin Silver, Love (Zerachin shirubâ love) 2009, de Kazumi Kurigami, avec Masatoshi Nagase, Rie Miyazawa, Kôji Yakusho

 

 

 

 

 

Category : COLLECTION ZIPPO Print

| Contact author |